< Nieuwsbrief 53 >
Jaargang 11 - juni 2013

Overgang en je relaties

Relaties

Vaak worden belangrijke relaties die je hebt eens flink door elkaar geschud. Je probeert relaties die voor jou nu niet meer werken te veranderen of te beëindigen. Je vormt nieuwe relaties die meer wederkerigheid hebben, meer gelijkwaardig zijn. Deze relatie veranderingen worden meestal toegeschreven aan de dolmakende effecten van de hormoonverandering. Zelden wordt begrepen dat deze hormoonverandering tijdens de overgang ook invloed heeft op de hersenen. Zo krijgen vrouwen bijvoorbeeld een scherper oog voor misstanden en onrecht.


De overgang is een tijd om relaties te vernieuwen.

De relaties die velen van ons jarenlang in stand hebben gehouden, hebben ons veel diensten bewezen en zijn wederkerig geweest, zelfs gepassioneerd. Desondanks zal de transformatie van de overgang het vaak nodig maken dat u de regels van sommige bestaande relaties opnieuw vaststelt.
Hoe goed de relatie ook is geweest, wat in uw 'vorige' leven werkte, zal waarschijnlijk moeten worden aangepast aan de persoon die u gaat worden.
Een gebied waar de noodzaak voor die aanpassing duidelijk wordt, is het afnemen van het vrouwelijke libido.
Net zoals wilde dieren zich in gevangenschap niet willen voortplanten totdat hun hele leefomgeving naar hun zin is, kunnen een vrouw en haar partner problemen krijgen als hun relatie aan een nieuw evenwicht toe is.
De overgang is een tijd waarin de voorwaarden die vrouwen voor hun relatie nodig hebben, aan het veranderen zijn.

De invloed van hormonale veranderingen op je relatie.

Aantrekkingskracht en het ontstaan van een relatie
Twee mensen die elkaar tegenkomen in het leven kunnen diepe gevoelens gaan opbouwen voor elkaar. Gevoelens die kunnen leiden tot verliefdheid

De verliefdheid
Verliefdheid is voor een ieder weer een ander gevoel. Bij de een zal de roze bril wat meer aanwezig zijn dan bij de ander. De twee partners gaan in elkaar op en de beide rondjes smelten nu in elkaar.

De relatie en het houden van
De verliefdheid zwakt af het houden van kan daar voor in de plaats komen. Beide partners krijgen weer een stukje eigenheid. De basis voor de relatie kan gelegd worden. De rondjes zijn half in elkaar.

De zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte zijn hormonale veranderingen die van binnenuit invloed uitoefenen op de relatie. De relatie gaat hierdoor iets uit elkaar. De vrouw richt zich wat meer op de zwangerschap en de geboorte de baby.

De relatie en kind(eren)
Na de geboorte groeit de relatie met stukje nieuwe verantwoordelijkheid weer voor de helft in elkaar. Het kind wat minder afhankelijk gaat eigen persoonlijkheid ontwikkelen. Alle rondjes zijn nu voor de helft in elkaar.

De puberteit
De puberteit is een grotere hormonale verandering. Dan ga je los staan van je ouders.Tijdens de puberteit wordt de hormoonsverandering een feit. De hormoonproductie komt tot volle bloei in deze periode. Het kind werkt zich los uit de relatie dat het heeft met de ouders. De rondjes van de partners blijven in elkaar. Het rondje van het kind gaat los met een verbondenheid voor het leven.

De overgang
De overgang is de grootste hormonale verandering die een vrouw meemaakt in haar leven. 
De hormoonaanmaak vermindert blijvend. Dat zorgt voor veranderingen op allerlei gebied. De relatie zoals die was past niet meer in de nieuwe levensfase. De vrouw zal zich losmaken en  zichzelf opnieuw gaan ontdekken. De beide rondjes gaan uit elkaar.

Na de overgang
De vrouw verandert. Aan een relatie werken beide partners. De man verandert mee en ondergaat zijn eigen herbezinning. Na de overgang kunnen beide partners weer samenkomen in een nieuwe verbondenheid. De rondjes gaan weer half in elkaar.

In de overgang zorgen de hormonale veranderingen voor de transformatie die een vrouw ondergaat. Die transformatie begint op een energetisch niveau en zorgt voor veranderingen in het lichaam, maar ook in opvattingen, intuïtie, zenuwbanen, emoties, creatieve verlangens en algehele levensrichting. Vrouwen besteden de eerste helft van hun leven aan het baren van anderen (letterlijk en figuurlijk). Daarna richt haar hele overgangsproces haar op de tweede helft van haar leven, waarin ze zichzelf geboren mag laten worden.

Relatie met de partner

In het begin van dit proces zal de partner zich inzetten om je te begrijpen en te helpen. Hij verwacht dat deze verandering tijdelijk is. Tot hij in gaat zien dat dit niet het geval is. Al snel voelt de partner zich dan machteloos waardoor er onenigheid en onbegrip gaat ontstaan. De vrouw is noodgedwongen om in haar eigen wereldje te overleven. De partner voelt zich opzij gezet en kan niet meer tot haar doordringen. Ze is niet meer de vrouw die ze is geweest. De verandering zet door. Beide partners staan nu los van elkaar. De vrouw, niet meer geplaagd door schuldgevoel, kan zichzelf hervinden. Elk op hun eigen manier zullen zij het patroon dat er was, kunnen gaan loslaten. Waarna ze beiden beginnen aan een nieuwe fase in hun relatie. Gelijkwaardig aan elkaar.

De overgang is voor een vrouw ingrijpend.
Een proces dat van binnenuit komt en zich met kracht aan haar kan opdringen.
Meegaan in dat proces vraagt van beide partners moed, tijd, ruimte en vertrouwen !