Tegenzin en Weerzin tijdens de overgang

Algemeen

Geen zin, overgang

Weerzin en tegenzin zijn geen verschijnselen die je zult tegenkomen in het bekende rijtje met typische overgangsklachten. En ook als ‘a-typische overgangsklacht’ is het ervaren ervan veel minder bekend dan bijvoorbeeld slaapproblemen of vermoeidheid. Toch ervaren veel vrouwen in de overgang periodes waarin tegenzin en/of weerzin sterk aanwezig zijn.

'Geen zin hebben' en 'opzien tegen' zijn in onze maatschappij dikwijls geen legale argumenten. Men geeft dan vaak als reactie: "Ga toch naar die verjaardag anders kom je nog in een isolement." Of men zegt eenvoudigweg: "Kom op, stel je niet aan, het valt heus wel mee."
Of misschien leg je jezelf op dat je er alles aan hoort te doen om niet naar je gevoel van weerzin te hoeven luisteren. Ook al voel je dat het je steeds 'zieker' maakt, je blijft jezelf dwingen.
Angst en paniek zijn dan dikwijls het gevolg.

Het is belangrijk om goed naar de boodschap van deze nieuwe gevoelens te luisteren. Ook naar de boosheid die er meestal mee gepaard gaat. Ze komen niet zomaar zo nadrukkellijke naar boven.
Samen geven ze aan wat je nu nodig hebt.

Geen zin in bezoekjes

weerzin-afkeer-overgang

Je voelt de verandering. Je voelt dat je steeds moeilijker kunt voldoen aan wat je van jezelf gewend was, en wat anderen van je gewend waren. Diep in je hart wil je eigenlijk ook veel van die 'verplichtingen' niet meer. Het kost je bergen met kracht, kracht die je zo nu hard voor jezelf nodig hebt.
Het uit zich bijvoorbeeld in opzien tegen het moeten afleggen van verjaardagsvisites, of zelf bezoek ontvangen. Het voelt als een inspanning van jewelste.
Als dit je overkomt zullen vragen als: "Wat doe ik hier in hemelsnaam" of "Waar gaat het nou helemaal over", je bekend in de oren klinken. Het was altijd zo'n normaal patroon, maar nu lijkt het totaal niet meer bij je te passen.

Irritaties

Hoe komt het toch al die 'gewone' dingen opeens teveel zijn.Vroeger voelden deze nooit zo zwaar.

In de verschillende fasen van het leven beleef je dezelfde dingen op verschillende manieren.
De schommelingen in je hormonen hebben heel duidelijk invloed op hoe je allerlei zaken beleeft.

Het is helemaal niet ongewoon dat vrouwen tijdens de overgang sneller geïrriteerd raken, en kwaad worden door zaken die zeeerder langs zich af lieten glijden.
We schrikken als we merken dat deze emoties zich meer en meer aandienen. Tot dan toe hadden die niet bij onze natuur gehoord, meenden we. Nu wel.

Weerzin-Tegenzin-Overgang

Toch kunnen deze gevoelens en emoties een goede leidraad zijn om tot jezelf te komen. Ze maken je duidelijk wat jij nodig hebt van je omgeving, nu je van binnenuit zo verandert en bezig bent met jezelf voorbereiden op een volgende fase, waar al die oude gewoonten en verwachtingen, niet meer vanzelfsprekend bij hoeven horen.
Het kan zich ook voordoen op andere vlakken: je werk, je partner, de zorg voor je kind.
Het is de opgebouwde verantwoording die je door de jaren op je genomen hebt en als vanzelfsprekend gedragen hebt.

Tijdens de overgang gaan oude verbindingen in je hersenen vervallen, nieuwe moeten worden gemaakt.
Oude verantwoordelijkheden worden je teveel.
Nog meer drukte kun je dan soms gewoon niet verdragen.

Je voelt heel goed de weerzin om de deur uit te gaan. Je hoofd wil rust.

En dan is er nog die decembermaand....

De jaarlijks terugkerende feestdagen. Vroeger keek je er meer of minder naar uit, of misschien was je er al nooit zo dol op.
Als de overgang eenmaal volop zijn intrede heeft gedaan, kunnen ze voelen als een berg die je niet meer over kan. Al maanden tevoren raak je er misschien wel volledig door van streek. Verplichtingen, eisen, verwachtingen, vriendschaps- en relatiebanden, oude bekende patronen.... juist in deze dagen lijken ze nog nadrukkelijker een beroep te doen op jouw zorg en aandacht.

Verschijnselen