Hoofdpijn - Migraine

Algemeen

migraine_hoofdpijn_overgang

Bijna vier miljoen vrouwen in Nederland menstrueren regelmatig. Een klein deel daarvan zal de maandelijkse bloeding fluitend doorstaan, net zoals de opgewekte vrouwen in de maandverband- en tamponreclames. Het merendeel van de vrouwen kent echter wel degelijk menstruatieongemakken: stemmingswisselingen, buikpijn, rugpijn, hoofdpijn en migraine. Zij zijn met die maandelijkse regelmaat ook letterlijk ongesteld. Hormonen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan of uitlokken van migraine.

Vóór de puberteit komt migraine vrijwel even vaak voor bij jongens als bij meisjes. Na de puberteit neemt de frequentie bij vrouwen echter sterk toe, om uiteindelijk een bijna driemaal zo hoge frequentie te bereiken rond het 40e levensjaar.

Vervolgens kan in de periode van de overgang het patroon van de migraine weer sterk veranderen. De aanvalsfrequentie wordt onregelmatig en de aanvallen worden ‘rommelig’. Na de overgang neemt de migraine vaak sterk af, om bij een groot deel van de vrouwen totaal te verdwijnen.

Hormonale hoofdpijn

Veel vrouwen hebben last van hormonale hoofdpijn. Het is een vorm van hoofdpijn die weliswaar heel vervelend is, maar waarbij men meestal nog wel kan functioneren. Dit in tegenstelling tot hormonale migraine die iemand totaal kan uitschakelen.

Hormonale hoofdpijn is hoofdpijn die voor of tijdens de menstruatie optreedt.
De hoofdpijn is onderdeel van andere menstruatieklachten zoals buikpijn, rugpijn, stemmingswisselingen en slecht slapen. De hoofdpijn is meer dan gewone spanningshoofdpijn. Vaak kan men er de klok op gelijk zetten. De aard en hevigheid van de hoofdpijn kan wel eens per periode verschillen.

Hormonale migraine tijdens en na de overgang

Laat die overgang maar komen, verzucht menig vrouw die weet dat het leven na deze periode wel eens migrainevrij kan zijn. Inderdaad neemt bij een groot deel van de vrouwen de migraine na de overgang af of verdwijnt zelfs helemaal.
Maar tijdens de overgang kunnen de klachten eerst verergeren, en helaas is daarna ook niet iedereen de migraine helemaal kwijt.

De overgang en de menopauze

migraine_overgang

De overgang is de periode die een vrouw doormaakt waarbij de eierstokken hun functie langzaamaan verliezen. De vrouw is daarna niet langer vruchtbaar. Meestal wordt met "de menopauze" de dag van de laatste menstruatie bedoeld. Dat kan pas achteraf vastgesteld worden als een jaar na de laatste menstruatie geen nieuwe menstruatie optreedt.
Het proces rondom het onvruchtbaar worden staat bekend als de overgang. Tijdens de overgang verandert de hormonale balans van het lichaam. Als gevolg daarvan verandert de menstruatie, maar de manier waarop verschilt per vrouw. Hij kan zomaar van het een op het andere moment stoppen, tijdelijk heviger worden, of geleidelijk afnemen. In dat laatste geval zal de tijd tussen twee menstruaties langer worden of nemen de bloedingen langzaam af.
De menopauze ontstaat meestal natuurlijk, maar kan ook als gevolg van een chirurgische ingreep (het verwijderen van de eierstokken) of door het gebruik van bepaalde medicatie worden gestimuleerd. De gemiddelde leeftijd waarop de menopauze optreedt, ligt tussen 45 en 55 jaar. Bij sommige vrouwen treedt ze veel eerder op, vooral als deze vrouwen een eierstokverwijdering hebben ondergaan of radio- of chemotherapie hebben gekregen. Zo’n vroege menopauze die optreedt ruim voor het 40e levensjaar, komt voor bij 1 tot 2% van de vrouwen.

Voor wat betreft hormonale migraine lijken vrouwen soms opnieuw de puberteit door te maken, maar dan in omgekeerde volgorde. Want terwijl de migraineaanvallen met het stijgen van de leeftijd vaak afnemen in aantal en hevigheid, nemen ze dikwijls weer toe in de periode net voor of tijdens de menopauze, en verbeteren meestal daarna.

Het kan vies tegenvallen als na een vermindering van klachten de migraineaanvallen voor of tijdens de menopauze juist weer erger worden.
Gelukkig is dat in de meeste gevallen van tijdelijke aard, en treedt na de menopauze een blijvende verbetering op. Bij een deel van de vrouwen verdwijnt de migraine geheel.

Verschijnselen