Je hart en de overgang

Hartslag

hartkloppingen

Het bijzondere van de hartspier is dat het een eigen besturing heeft en wordt niet, zoals de andere spieren in je lichaam bestuurd wordt door het centrale zenuwstelsel.
Het hart is een zuigperspomp voortdurend bloed aanzuigt en vervolgens wegpompt.
De samentrekkingen van de hartspier worden veroorzaakt door impulsen die ontstaan onder invloed van een prikkelautomaat in de hartspier zelf.
De prikkelautomaat bestaat uit prikkelvormende vezels en twee zenuwknopen, de sinusknoop ook wel pacemaker (gangmaker) genoemd en de atriumventrikelknoop (AV-knoop of boezemkamerknoop). De sinusknoop bevindt zich in de wand van de rechterboezem tussen de onderste en bovenste holle ader.
Alhoewel de sinusknoop autonoom werkt, kunnen zowel het autonome zenuwstelsel als het hormoonstelsel invloed uitoefenen op de impulsfrequentie.

Door de wisselende hormoonspiegels van de overgang zijn onze zenuwstelsels dus uit hun vroegere doen en reageren niet meer op dezelfde manier op elkaar.

Hartkloppingen

Men spreekt van hartkloppingen wanneer iemand het eigen hart voelt kloppen. Normaal voelt men dit namelijk niet tijdens gewone, rustige dagelijkse bezigheden.
Sommige vrouwen hebben in hun overgang periodes waarin zij voortdurend hun hart bewust voelt kloppen.
Met name opvliegers gaan vaak gepaard met zulke hartkloppingen.

Hartoverslagen

Veel mensen hebben van tijd tot tijd last van een overslaand hart. Dat heet dan een “extra-systolie” oftewel extra hartslagen. Zo’n hartslag komt iets te vroeg en wordt gevolgd door een wat langere pauze. De tijd na de extra hartslag en de eerst volgende normale hartslag kan langer zijn dan de tijd tussen twee normale slagen. Hierdoor voel je deze normale hartslag na een extrasystole als een bonk. Het is in de regel een onschuldig verschijnsel.
Soms komt op elke twee of drie normale slagen een extra slag. Dat kan overgaan in een hele reeks extra slagen en dat kan een onrustig gevoel zijn.

Versnelde hartslag

Wanneer door onze hormonen het sympathische zenuwstelsel wordt geactiveerd versnelt onze hartslag.

Overgangsverschijnsel of toch iets mis met mijn hart

Als je veel last hebt van dit soort verschijnselen kan dat behoorlijk beangstigend zijn. Wanneer deze verschijnselen afkomstig zijn van de onbalans van de overgang zijn ze gewoonlijk onschuldig.

Symptomen van hartklachten zijn abnormale moeheid, zweten, kortademigheid, misselijkheid en slecht slapen. Deze zelfde symptomen kunnen ook optreden als verschijnsel van de overgang.

Symptomen van hart- en vaatziekten of van overgangsklachten zijn niet gemakkelijk te onderscheiden.
Raadpleeg je huisarts als je blijft twijfelen !