Dromen en de Overgang

Algemeen

Aangenomen wordt dat dromen te maken heeft met verwerking van ervaringen en informatie die je overdag krijgt. Waarom dromen nou precies optreden en met welke functie, weet men eigenlijk niet.
Wel is bekend dat het hormoon oestrogeen de REM-slaap (Rapid Eye Movement) versnelt. Het is tijdens deze diepe slaapperiode dat je normaal gesproken droomt.
Feit is ook dat hormonen een groot effect hebben op onze belevingswereld en emoties. Dus ook de veranderde balans tussen je hormonen heeft daar invloed op.

dromen overgang

Tijdens de overgang heb je te maken met wisselende hormoonspiegels in het lichaam. Vaak juist met oestrogeen pieken (versnelling REM-slaap).

Ervan uitgaande dat dromen inderdaad heel belangrijk zijn bij verwerkingsprocessen, is het niet vreemd dat vrouwen tijdens de overgang vaker en/of levensechter gaan dromen. In de overgang krijg je immers nogal wat te verwerken.
De overgang is vaak een emotionele achtbaan in het leven van een vrouw. En dan is het heel normaal dat zich dat uit in haar dromen.
Dromen die zo levensecht voelen.
Dromen die nu veel meer indruk op je lijken te maken na het wakker worden. Zo dromen, kende je misschien niet eerder van jezelf.

 

Waarover dromen vrouwen in de overgang

Vrouwen dromen over van alles. Niet zo verwonderlijk, want de overgang is een proces waarin alles wat het leven betreft samenkomt.
Droomthema's die vrouwen in de overgang vaak noemen gaan over: zwangerschap, geboorte, kindertijd, onzekerheid of angsten voor de toekomst, afscheid nemen, of over hoe je probeert aan alle vragen te voldoen.

Als je gelooft of vermoedt dat je droom iets wil zeggen over wat je bewust of onbewust bezig houdt, probeer dan eens het gevoel dat je hebt bij de droom te koppelen aan gevoelens die op dit moment in je leven een rol spelen.

Misschien geeft het je meer inzicht in de verandering die je ondergaat, of zeggen ze je iets op vragen waar je mee worstelt.
Waar vraagt je gevoel om, en waar botst het tegenaan. Passen de bekende patronen nu nog wel bij je? Wat heb je dan wel nodig?.

Verschijnselen