Botontkalking

Botontkalking is het brozer worden van botten. Bot is een levend weefsel. Botweefsel wordt voor je dertigste levensjaar meer aangemaakt dan afgebroken, waardoor het bot stevig wordt en groeit. Na het dertigste levensjaar keert dit proces zich langzaam om/

Tijdens de overgang gaat de botontkalking tijdelijk sneller. Dit komt doordat voor de overgang de botten beschermd worden door de vrouwelijke hormonen. Rond en na de overgang is er een afname van de vrouwelijke hormonen waardoor die bescherming afneemt. Botbreuken zullen hierdoor niet vaker dan normaal optreden tot je 70 jaar of 80 jaar bent.

Er is pas sprake van de ziekte osteoporose wanneer je te maken hebt met een overmatige verlies van botmassa.

Wat te doen om je botten te helpen

Je kunt zelf al maatregelen nemen om je botten te helpen.
Hieronder staan enkele mogelijkheden vermeld waarvan gezegd word dat ze zouden helpen.

 • Zorg voor voldoende beweging het liefst in de buitenlucht
 • Eet calciumrijk voedsel ( zie voeding en overgang)
 • Zorg voor voldoende vitamine D
 • Matig alcohol gebruik
 • Matig gebruik van koffie en cola
 • Stop met roken
 • Matig het gebruik van zout
botontkalking overgang

Osteoporose

Osteoporose is géén ziekte van de overgang.
Er is pas sprake van osteoporose wanneer je te maken hebt met overmatige botontkalking.
Osteoporose is een aandoening waarbij de botten al zo zwak en poreus zijn, dat je zomaar iets kunt breken. De meest voorkomende breuken bij osteoporose zijn de pols-, heup- en wervelbreuken.

Risicogroep voor het ontstaan van osteoporose

Bespreek met de huisarts of behandelend arts of je tot de risico groep behoort bij wie osteoporose kan optreden. Hieronder enkele factoren waardoor dat het geval kan zijn.

 • Erfelijke aanleg
 • Medicijn gebruik. Met name corticosteroïden (prednison en prednisonachtige stoffen) maar ook laxeermiddelen, maagzuurbindende middelen, anti-depressiva, anti-epileptica, chronisch heparine gebruik
 • Geen of weinig lichaamsbeweging
 • Hormoonafwijkingen
 • Te snel werkende schildklier
 • Astma
 • Reuma
 • Bepaalde darmziekten
 • Bepaalde huidziekten

Botmeting en botonkalking

Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om je botdichtheid te laten meten. De meting geeft aan in hoeverre je botten broos zijn. Hierna weet je ook of je wel of geen maatregelen hoeft te nemen.