Vrouw en Overgang

Vrouw en Overgang is een website die onafhankelijke informatie en ervaring aanbiedt van en voor vrouwen in de overgang.
Wij hebben dit initiatief genomen toen onze overgang ons leerde dat de reguliere informatie onvolledig was, veel verzwijgt, ontkent en vrijwel overal op het internet een commerciƫle achtergrond heeft.
Het lijkt vaak de bedoeling vrouwen zoveel mogelijk onwetend te houden.

Overgang is meer dan de verschijnselen die in reguliere informatie worden aangehaald. Vrouwen mogen weten wat hun hormonen allemaal kunnen doen als ze in de overgang zijn. Ze mogen weten dat het niet alleen om een opvlieger gaat of een droge vagina. Wij richten ons dan ook op meer bekendheid geven aan wat de overgang is; hoe vrouwen die ervaren en waar ze overal tegenop botsen.
Als we als vrouwen beter weten wat er onder invloed van de hormoonveranderingen gebeurt met lichaam en geest, kan dat een hoop onzekerheid en onnodige angst voorkomen.

Wij gaan uit van de gedachte en van de ervaring dat de meeste vrouwen uitstekend zelf in staat zijn hun weg te vinden, ook vrouwen met meer dan gemiddelde klachten, als ze daarbij de beschikking hebben over:

Het gaat ons erom dat vrouwen er- herkenning krijgen voor hun verschijnselen, waarvan een groot deel in het reguliere nog altijd wordt ontkend.
Belangrijk daarbij vinden wij het daarom dat website en forum vrij zijn en blijven van reclame, commerciƫle linken e.d.
Dat zijn we ook. Geen belangenverstrengeling.
We zijn om die reden dan ook geen stichting of anderssoortige organisatie, maar een particulier initiatief van twee vrouwen die dit gratis aanbieden aan hen die daar behoefte aan hebben.

We wensen eenieder succes met het beleven van de overgang.

Groet
Vrouw en Overgang

Voor vragen over de overgang of her- en erkenning bij je overgang kun je terecht op het forum.
Om contact op te nemen met webmasters/initiatiefneeemsters, m.b.t. tot de website kun je mailen naar:

Informatie